מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת קדושים

שכבת גיל: ז',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

שני שיעורים בשתי פרשיות השבוע: שמיני וקדושים שמראים דרך של למידה משמעותית בפרשת שבוע

בכל שבוע נבחר נושא מסוים מתוך הפרשה עליו נתמקד בשיעור. נושא אשר יש מסר
מעשי בצידו הנוגע לחיי היום-יום של התלמידות. מכל שיעור תיקחנה הבנות את המסר
כצידה לדרך ותיישמנה אותו במהלך הימים שלאחר מכן.
לימוד תורתו של הרבי הינה ערך חשוב לא פחות ובמהלך השיעורים נתייחס גם לנקודה
זו שהחומר הנחמד הינו מתוך תורתו של הרבי. התלמידות תקבלנה כלים ללימוד שיחות
של הרבי בהמשך וכן דרכים ליישום ההוראות הנלמדות מהשיחות של הרבי.
המטרה העיקרית היא לחבר את הנלמד לחיים האישיים של התלמידות, שתקבלנה
חוויה של למידה משמעותית, הן מבחינת המסרים והן באופן הלימוד

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים