מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור פרשת משפטים כתה ג

פרשת משפטים

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח רחל אופן
ענייני הפרשה, שיחה של הרבי, ספור, פרשעשוע

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים