מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה

שפה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורלי אוחיון

תלמידות יקרות לפניכן קישור למשימה באתר אופק- הנושא הבחנה בין שם עצם ופועל

עבודה נעימה!https://lo.cet.ac.il/player/?task=d8857229-1e2a-4d47-af88-7d0e01c0c8c7

הבחנה בין שם עצם לפועל

קישורים