רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

פתיחה לספר שמואל

מצגת פתיחה לספר שמואל א

מקצוע: חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, לימודי קודש, נביא,
שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק