מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומרי למידה לחודש אייר ספירת העומר וקבלת התורה

מקצוע: חודש אייר,
שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קישורים