מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה: צדקה

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת לשיעור הלכה,

בהתאם לחומר הלימודים בחוברת "משפחה כהלכה" – בין אדם לחברו,

יחידה 5: צדקה

הורדת קבצים

צדקה - מצגת כיתה ג
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים