מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

צד הקדושה מול הסטרא אחרא

כיצד מבררים את העולם

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי קפלון-פורסט
שני מערכי שיעור ומשימות לתלמיד בנושא ברור העולם.
בספר התניא, מבוצעת אבחנה בין שני צדדים הקיימים: צד הקדושה, כלומר, כל מה שבטל לקב"ה, וצד הקליפה, הצד האחר, הכולל את כל מה שלא בטל לגבי הקב"ה. צד הקליפה מחולק אף הוא לשלוש קליפות הטמאות, שכוללות דברים טמאים שבהם אין לנו יכולת להתעסק, כלומר, הם קיימים בסביבת העבודה שלנו אך לא מהווים 'חומרי גלם' לעבודה, ולקליפת נוגה, שבה נכללים כל הדברים שהם אמנם לא קדושה, ושייכים לקליפה, אך ניתן להעלותם לקדושה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים