מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קורבן העומר-יצירת מגל

הסבר על הקרבת קורבן העומר - כולל יצירה

שכבת גיל: א', גני ילדים,
מקור הקובץ: לא ידוע

קורבן העומר - הסבר

יצירה - הדגמה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים