מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קורבן העומר הקלטה

הקלטה

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שטערנא שרה הלפרין

קורבן העומר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים