מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קטעי מידע וסיפורים+ עבודה על חייו של הרבי מליוובאוויטש

חוברת עבודה ומשימות לחיזוק ההתקשרות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים