מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קטעי תפילה ללא מוזיקה – תפילה בשלהבות חב"ד

u

שכבת גיל: א', ב', ג', ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קובץ זה מיועד לשלהבות חבד בלבד
כדי לקבל סיסמת גישה לקובץ יש לפנות ליסכה אליצור


u

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים