מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קישור לזום של הרשת י' שבט

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח משה סגל
https://us02web.zoom.us/j/85064321937?pwd=Nm5FYmZiNWVUZm5wTEIwZWlSaG4wQT09

קישורים