מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קרבן העומר מושגים ויצירה

מושגים יחיד רבים ורעיון ליצירה

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ציפי רוז
הסבר בעזרת תמונות ורעיון ליצירה ומשחק יחיד רבים בנושא קרבן העומר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים