מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קרבן העומר מושגים יחיד רבים צביעה ויצירה

מושגים משחק ויצירה

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ציפי רוז

הורדת קבצים

קרבן העומר מושג משחק ויצירה ניתן לערוך
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים