מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

רביעיות תניא- רעיון מקורי לעבודה מסכמת ב'חיים תניא 1'

רעיון ועיצוב של עבודה מסכמת חוויתית ומושקעת

ברביעיות נתונים 7 שונאים ויש לבחור מהם 5 נושאים וליצור עליהם את הרביעיות.
הנושאים הם:
1. היהודי. 2. נפש אלוקית 3. נפש בהמית 4. הניצחון 5. צדיק בינוני ורשע 6. כוונב ומעשה 7. התמודדות עם אתגרים
(הנושיאם לקוחים מספר 'חיים תניא 2'

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים