מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המצפן החסידי – פעילות יומית

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שטערני פש
מצגת להפעלה בעקבות הסרטון היומי.
יש להצטייד באביזרים הכתובים בפרוספקט של המבצע.

הורדת קבצים

המצפן החסידי - יום ראשון - צדקה
המצפן החסידי - יום שני - תפילה
המצפן החסידי - יום שלישי - אכילה
המצפן החסידי - יום רביעי - השגחה פרטית
המצפן החסידי - יום חמישי - תורה
המצפן החסידי - יום שישי - אהבת ישראל
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים