מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שבוע נרות להאיר

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

– משקיפים אל הגאולה שבוע הכנה לי' שבט בגני חבד

באתי לגני

שירת שיבנה בית המקדש:

מדריך לגננת ונספחים

צמאה לך נפשי

הוא אלוקינו

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים