מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שבת – מבחן ארצי 1: לכיתות ד-ו

מקצוע: שבת,
שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

יחידה זו כוללת:

  1. מבחן לבנים ולבנות

2. תשובון

*לנוחות המורים, הקבצים בפורמט פתוח וסגור

נושאי המבחן:

הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

נרות שבת – פרק ב'

תפילות השבת – פרק ג'

קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

ערבית והבדלה – פרק ו'

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים