מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שואלין ודורשין בהלכות פסח: חוברת לימוד ותדפיס הלכות- מותאם לערב פסח ביום רביעי (פג)

שכבת גיל: ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

חוברת של קיצור הלכות פסח וטבלת לוח הזמנים של פסח- מותאם לערב פסח שחל ביום רביעי בשבוע.

תדפיס הלכות מתוך הספר הלכות והליכות ללימוד יותר מעמיק.

סימניה לחלוקת הלימוד לפי ימים.

החידון שמופיע באתר וכן המבחנים מתבססים על חומר לימוד זה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים