מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיחה ודף עבודה לפרשת וארא מתוך "שולחן שבת"

ויכוח המקלות והתנינים במצרים

שכבת גיל: ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח דבורה לאה קעניג

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים