מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעורים אטרקטיביים בהלכות חנוכה- CLASS E

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
יחידות ללמידה פעילה ומשמעותית של הלכות חנוכה


מצורפים שמונה יחידות ללמידה על הלכות חנוכה.

באמצעות:

CLASS E
זוהי פלטפורמה ללמידה מרחוק.

מהן האפשרויות?

1. לתת לכל תלמיד את הקוד ללמידה עצמית.
2. להקרין על הלוח ולעשות במליאה בכיתה.
3. למורה שמעוניינת ניתן יהיה בבקשה אישית לאפשר לה לעקוב אחרי תשובות התלמידים ולקבל ציונים.

הקוד של היחידות: קוד:
f176635


קישורים