מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדבר שקר תרחק

מדבר שקר תרחק

שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם שחר
דף לימוד ועבודה על איסור דברי שקר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים