מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור בהלכות מאכלות אסורות

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אסתי קורנט
שיעור על הלכות מאכלות אסורות ועל השפעת האוכל הכשר על היהודי, הכרת סוגי הכשרים שונים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים