מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור בהלכות שבת דיני מוקצה

הבדלה בסוגי המוקצה

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ארז בנדטוביץ
חלק ב הגדרת סוגי מוקצה

סרטון

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים