מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור בהלכות שבת הלכות מוקצה חלק א

סוגי מוקצה חלק א

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ארז בנדטוביץ
שיעור בהלכות מוקצה הקדמה והגדרת סוגי המוקצה

הקדמה להלכות מוקצה חלק א

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים