מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור בתפילה: מקול הלב – כיתה ו

שכבת גיל: ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
היחידה תעסוק בכוחה של תפילה, כאמצעי להתחברות עם הקב"ה, ומכוח זה כמשפיעה וכיוצרת שינוי פוטנציאלית במכלול ההיבטים:
- ההיבט האובייקטיבי(בשינוי מציאות נתונה)
- ההיבט הריגשי (בשיפור הרגשתו של האדם המתפלל).
מטרות:
• התלמיד יפרש את המושג "תפילה" ואת משמעותו תוך ניתוח לשוני.
• התלמיד יגדיר את התפילה כמחברת בין היהודי לבין עצמו ובינו לבין הקב"ה.
• התלמידים ינתח את סיפור "תפילת חנה" תוך הסתייעות בכתובים.
• התלמידים יסיק על כוחה של תפילה מתוך סיפור תפילתה של חנה.
• התלמידים יתחבר לתפילה כמחברת דרך נגיעה אישית בחיבור תפילה אישית.
מתוך תכנית יהדות של 'אור אבנר' - רוסיה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים