מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גאוגרפיה קווי גובה

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , ספיר
ללמידה מרחוק

קישורים