מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא בבא מציעא דף לח עמוד ב ואילך

גמרא בבא מציעא דף לח עמוד ב ואילך

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
דף מקורות גמרא בבא מציעא פרק המפקיד דף לח עמוד ב ואילך

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים