רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

שיעור גמרא

גמרא בבא מציעא דף לח עמוד ב ואילך

מקצוע: גמרא, חומרי הוראה,
שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
דף מקורות גמרא בבא מציעא פרק המפקיד דף לח עמוד ב ואילך

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק