מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיפור מתן תורה וקבלת מלכות שמים

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
מעלה היחידה- הרב עומרי כורך,
סרטון אומנות בחול על המדרש בו ה' פונה לכל האומות לקבל את התורה, בהמשך משימות מהספר ראשונים בהלכה - הלכות קריאת שמע.

קישורים