מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור הלכות שבת

האם מותר לי לאכול אפרסקים

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח יאיר מעודה

אפרסקים עם גלעינים

קישורים