מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ט, שיעורים 13, 14: הזמן שלי בשליטה – שיעורי חברה- – אורות וכלים

אני מול עצמי - סדרי עדיפויות

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
| מטרות היחידה
ל> עורר חשבו נפש ולהביא למודעות על אופן
ניהול הזמ כל של תלמיד .
> לעמוד על התפיסה החסידית של הזמ
והשליטה .בו
> לעורר תחושת החמצה כל על רגע שעובר
לריק .
>לחשו כלי לניהול זמן
> להצי חסמי בניהול זמ תקי: הדחיינות,
היסחפות " ע זוללי זמן "
>להציע דרכי התמודדות בניצול של הזמן.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים