מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ט, שיעור 6: יום העצמאות – שיעור חברה – אורות וכלים

אני יהודי וחסיד- תפיסת העולם שלי - השקפה ואקטואליה

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות היחידה
> להתוודע למשמעות האמיתית של הציונות
והקמת המדינה.
ל> הבחין בין תגובות שונות של היהדות
הדתית להקמת המדינה.
> לתת השקפה נכונה וברורה על יחסנו
למדינה.
> לעורר גאוות יחידה על הקו המנ חה
שהתווה הרבי בהתקלות בדבר .פסול
> להבחין בין התנגדותנו לדיעות פסולות
לבין גישתנולפעולה מעשית

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים