מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ט, שיעור 19: זהירות לחץ חברתי!- שיעור חברה – אורות וכלים

אני המשפחה והחברה - כישורים חברתיים

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
| מטרות היחידה
> להתוודע הל שפעת החברה על דעותיו
ומעשיו של הפרט.
> לזהות מצבים בהם חובה על הפרט לעמוד
על שלו ולא להסחף אחר החברה.
> להבחין במקרים בהם יש להיוועץ בגורם
שלישי, כמשפיעה, כדי להחליט כיצד לנהוג.
> לעודד חשיבה ובחירה אישית גם במצבים
בהם אפשרי ללכת עם החברה .
>לתת כלים להתמודדות עם הלחץ החברתי .
לה > גיע למסקנה שבסופו של דבר החברה
מעריכה אדם שיודע לעמוד על שלו.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים