מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חומש

פרק ט פסוקים יח-כד

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שניאור זלמן אמיתי

קישורים