מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חסידות כתה א- גאולה- אני יכולה להביא גאולה

פעילויות וסיפורים מתבסס על תכנית הלימודים בחסידות לכתה א.
בכתה א' נעסוק בנושא 'דרכי החסידות'. המסרים והרעיונות של דרכי החסידות ייגזרו מסיפורי חסידים. בכל יחידת לימוד נכתב הנושא הכללי והמסר של השיעור.
כל יחידת לימוד כוללת:
תכנית שנתית
סיפור
פעילות

הורדת קבצים

אני יכולה להביא גאולה (בנות
אני יכולה להביא גאולה- בנים
סיפורים
תוכנית לימודים שנתית - כתה א
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים