מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חסידות -כתה א: מהות היהודי ומעלתו / גוף היהודי ככלי לקיום מצוות-

הצעות לפעילויות על פי תכנית הלימודים בחסידות לכיתה א'.

(מצורף קישור לתכנית הלימודים)

פעילויות וסיפורים מתבסס על תכנית הלימודים בחסידות לכתה א.
בכתה א' נעסוק בנושא 'דרכי החסידות'. המסרים והרעיונות של דרכי החסידות ייגזרו מסיפורי חסידים. בכל יחידת לימוד נכתב הנושא הכללי והמסר של השיעור.
כל יחידת לימוד כוללת:
תכנית שנתית
סיפור
פעילות

הורדת קבצים

מהות היהודי ומעלתו -סיפורים
תכנית הלימודים שנתית - כתה א לכיתה א'
מצוות באברי הגוף- בנות
מצוות באברי הגוף- בנים
מצוות באברי הגוף -דוגמה
מצוות באברי הגוף
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים