מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חסידות כתה א- גאולה- כשתבוא הגאולה

פעילויות וסיפורים מתבסס על תכנית הלימודים בחסידות לכתה א.
בכתה א' נעסוק בנושא 'דרכי החסידות'. המסרים והרעיונות של דרכי החסידות ייגזרו מסיפורי חסידים. בכל יחידת לימוד נכתב הנושא הכללי והמסר של השיעור.
כל יחידת לימוד כוללת:
תכנית שנתית
סיפור
פעילות

הורדת קבצים

כשיבוא משיח (בנות)
כשיבוא משיח (בנים
סיפורים
תוכנית לימודים שנתית - כתה א
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים