מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חסידות כתה א- מהות היהודי ומעלתו – חשיבות העזרה ליהודי

הצעות לפעילויות על פי תכנית הלימודים בחסידות לכיתה א'.

(מצורף קישור לתכנית הלימודים)

פעילויות וסיפורים מתבסס על תכנית הלימודים בחסידות לכתה א.
בכתה א' נעסוק בנושא 'דרכי החסידות'. המסרים והרעיונות של דרכי החסידות ייגזרו מסיפורי חסידים. בכל יחידת לימוד נכתב הנושא הכללי והמסר של השיעור.
כל יחידת לימוד כוללת:
תכנית שנתית
סיפור
פעילות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים