רשת חינוך חבד מעלין בקודש

שיעור חשבון- כתה ג המס’ עד 1000 המבנה העשרוני

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
מתוך החוברת 'יש פתרון'

קישורים

שינוי גודל גופנים