מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור מבצעים שבועות לשכבה הצעירה

שיחה ובינגו

מקצוע: חודש סיון,
שכבת גיל: א', ב', ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים