מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור מדעים- ותן טל ומטר- כיתות ז-ח

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

קישורים