רשת חינוך חבד מעלין בקודש

שיעור משנה שבת

פרק ט משנה ה

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
דף עבודה מתוך חוברת משנה בהבנה

הורדת קבצים

דיווח על תקלה ביחידה זו

קישורים

שינוי גודל גופנים