רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

שיעור משנה שבת

פרק ט משנה ה

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
דף עבודה מתוך חוברת משנה בהבנה

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק