מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור משנה שבת

פרק ט משנה ה

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
דף עבודה מתוך חוברת משנה בהבנה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים