מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור נביא שמואל א פרק יט

נביא שמואל א פרק יט ואילך

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם גלרנטר
מקורות נביא שמואל א פרק יט ואילך

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים