מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור ניגון

עסן עסט זיך

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח לוי יצחק חרותי

 

התחלנו ללמוד את זה בכיתה - מכיוון שזה באידיש חשוב שכולנו נתאמן שנדע את מילות הניגון

קישורים