מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור עברית בין השורות עמודים 15-19

נושא: אפיית לחם

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע
קטע מידעי בנושא אפיית לחם

בין השורות עמודים 15 -19

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים