מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור עברית

סיפור על חוני המעגל

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אהרון כהן
התלמיד יענה על שאלות הבנה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים