מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ט, שיעור 16: צניעות בכל הלבושים – שיעור חברה – אורות וכלים

אני מול עצמי - צניעות

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
הרעיונות המרכזיי של היחידה
> המחשבה משפיעה על הנפש.
> המחשבה ניזונה מכלי הקלט – עיניי
ואוזניי.
> השליטה בחושי מחדדת ומשמרת את
הרגישות.

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

נספח לפעילות 6

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים