מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ט, שיעורים 1,2: שיעור פתיחה – שיעורי חברה- אורות וכלים

אני יהודי וחסיד- ההגה בידיים שלי

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
שיעורי הפתיחה של הנושא השנתי יתמקדו
בפיתוח המושג "שליטה עצמית".
לכל אדם ישנה משיכה לרצונות ותאוות
שאינם עולים בקנה אחד עם האידיאלים
והערכים שהוא עצמו אמון עליהם. הדבר בא
לידי ביטוי בכל תחומי החיים. האדם נדרש
לשליטה עצמית על מנת לבחור לעשות את
הטוב והראוי האמיתי ולא להתפתות
לעשיית ה'טוב' הרגעי עבורו. דבר זה דורש
תעצומות נפש, כמאמר חז"ל: "איזהו גיבור
הכובש את יצרו" (אבות ד, א').

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים