מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור תורה

פרשת נח

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שניאור זלמן אמיתי
פרשת נח פרק ט פסוקים יח-כד

קישורים